Informace pro rodiče žáků 1.st.


Všichni žáci dojeli na místa pobytu bez problémů. Jsou již ubytovaní a věnují se odpolednímu programu.