ORGANIZACE VÝUKY A PROVOZU ŠKOLNÍ DRUŽINY V TÝDNU OD 19.6. DO 23.6. 2017

Žáci, kteří se nezúčastní VVP ( výchovně vzdělávací pobyt ) se sejdou každé ráno v 8:00 hodin v prostorách školní družiny. Zde bude probíhat výuka každý den od 8:00 hodin do 13:00 hodin.
Po dobu konání VVP ( 19.6. – 23.6.2017 ) nebude v provozu školní družina !
19.6. 2017 pondělí (den odjezdu na VVP ) družina zabezpečí ranní provoz od 6:15 – 8:00 hodin
23.6. 2017 v pátek (den příjezdu z VVP ) družina zabezpečí odpolední provoz do 15:00 hodin