Přednáška první pomoci

Ve čtvrtek 18.5. navštívili naši školu zástupci Českého červeného kříže, Valašské Meziříčí. Zdravotníci Michaela Liebelová a Simona Hejnová předvedli žákům 6.B a 6.C chování a jednání v situacích ohrožujících zdraví člověka.

Po teoretickém úvodu přišla na řadu i praktická část, ve které si žáci vyzkoušeli kardiopulmonální resuscitaci nebo několik základních typů obvazových technik.

Lektorům patří velký dík a všem zúčastněným přání, aby nabyté znalosti a dovednosti v životě potřebovali co nejméně.

Mgr. Lukáš Navrátil