Archiv pro rubriku: Infomace

Informace pro rodiče, žáky, veřejnost.

Zápis 2018 – informace o průběhu zápisu č. 1

Ve čtvrtek 6. dubna 2018 bylo přijato celkem 65 žádostí o přijetí ke vzdělávání pro školní rok 2018/2019 na naší Základní škole Valašské Meziříčí, Šafaříkova 726, okres Vsetín, příspěvková organizace. Z těchto 65 žádostí má 39 dětí trvalé bydliště v našem spádovém obvodu. Z ostatních žádostí (děti s trvalým bydlištěm mimo spádovou oblast naší školy) má a bude mít ve školním roce 2018/2019 celkem 7 dětí ve škole sourozence. Po uplatnění zveřejněných kriterií pro přijetí a při kapacitě 50 volných míst zbývají 4 volná místa a 19 žádostí o přijetí. Losování, které se týká zmíněných 19 žadatelů (děti mimo spádovou oblast bez sourozence ve škole), proběhne ve středu 18.4.2018 v 15.00 hodin v učebně dějepisu a zeměpisu (2. nadzemní podlaží budovy 2. stupně). Zákonným zástupcům dětí, jichž se losování týká, budou podrobnější informace odeslány na mail uvedený při zápisu.

Mgr. Milan Hendrych, ředitel

Zápis do prvních tříd

Vážení rodiče,
zápis do prvního ročníku se bude konat ve čtvrtek 5. DUBNA 2018 od 12:00 do 18:00 hodin v budově naší školy (vstup z ulice Nerudova).

V termínu zápisu budeme přijímat z kapacitních důvodů maximálně 50 dětí.

Pokud se Vám ze závažných důvodů nehodí termín 5.4.2018, přihlaste se na telefonním čísle 739 454 348 nebo 571 611 168 a domluvíme jiný termín zápisu. Pokračování textu Zápis do prvních tříd