Archiv autora: Martina Bilová

Školská rada – volby

Jak jsme již informovali, dne 23.11.2017 proběhnou na naší škole v době informací o prospěchu volby zástupce zákonných zástupců ve školské radě. Navrženými kandidáty jsou :

Ondřej Liebl a Eliška Gášková.

Oprávněni volit jsou zákonní zástupci všech žáků školy. Za žáka hlasuje vždy jen jeden zákonný zástupce. Z navržených kandidátů vybírají jednoho zástupce.

Upozornění

Ve Valašském Meziříčí se v minulém týdnu pravděpodobně vyskytl případ, kdy neznámý muž lákal do svého vozidla žáky 1. stupně jiné základní školy při cestě do školy.

Proto upozorňujeme všechny žáky, aby s nikým neznámým za žádných okolností nikam nejezdili ani nechodili. Pokud se s podobnou situací setkají, ať neprodleně informují rodiče, školu či policii.